วันนี้ AOREST ร้าน ขายดอกไม้หน้าศพ จะมานำเสนอเรื่องของ ดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศพคือเบญจมาศ

ขายดอกไม้หน้าศพ

    เบญจมาศเป็นดอกไม้ที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาใช้จัดดอกไม้งานศพ ซึ่งคนจีน ญี่ปุ่น และก็ประเทศเกาหลีใช้เป็นตัวแทนที่ความเสียใจเสียใจ โดยเฉพาะคนจีนจัดว่าดอกไม้จำพวกนี้เป็นดอกไม้มงคลที่สื่อถึงสัจจะหรือความซื่อตรง แต่ว่าสำหรับหลายประเทศยุโรปกลับนับได้ว่าเป็นดอกไม้สำหรับงานศพหรือเครื่องหมายที่ความตาย เมื่อนำดอกเบญจมาศมาตกแต่งงานศพก็เลยแฝงข้อคิดไว้ว่า “ความตายเป็นความจริงแท้ที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้

By wpadmin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *